Aktualności15.10.2018

Przyjmowanie wniosków o stypendium

Ja też chcę!
Mnie także zmień.

więcej »


29.06.2012

Fundacja


Uprzejmie informujemy, że nasza Uczelnia jako jedna ze 100 uczelni w Polsce, została objęta na początku roku 2012 monitoringiem przez Fundację „Fundusz Pomocy Studentom” w zakresie dystrybucji środków z Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów.

Monitoring obejmował między innymi regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów, zasady podziału środków, uchwały i wnioski właściwych organów oraz wzory wydanych decyzji pod kątem ich zgodności z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym, przepisami wykonawczymi i Kodeksem postępowania administracyjnego.

Dokumenty były analizowane przez ekspertów z zakresu Prawa o szkolnictwie wyższym (ustawa z 27 lipca 2005 r. z późniejszymi zmianami).
 

więcej »
stypendia WSG Copyright © Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy