Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego / Stypendium Ministra Edukacji i Nauki

Pośród Studentów Wyższej Szkoły Gopodarki, możemy z dumą zaprezentować tych, którzy otrzymali niniejsze stypendium, oto oni:


Rok akademicki 2020/2021:

Zuzanna Dreier na kierunku wychowanie fizyczne

Kamila Przybyła na kierunku menadżer sportu

Eliza Wcisłak na kierunku psychologia kliniczna

Helena Irena Wiśniewska na kierunku wychowanie fizyczne

 

Rok akademicki 2019/2020:

Małgorzata Irena Pujszo na kierunku pedagogika


Rok akademicki 2018/2019:

Piotr Mazur na kierunku turystyka i rekreacja

Marcin Sobieraj na kierunku turystyka i rekreacja

Dominika Włodarczyk na kierunku turystyka i rekreacja


Rok akademicki 2017/2018:

Klaudia Breś na kierunku wychowanie fizyczne

Dominika Włodarczyk na kierunku wychowanie fizyczne

stypendia WSG Copyright © Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy