Odroczenie terminu płatności

 

Każdy student WSG może starać się o odroczenie terminu płatności opłat z tytułu czesnego oraz rozłożenia na raty.

Student może otrzymać odroczenie terminu płatności co najwyżej jeden raz na semestr, na maksymalnie trzy miesiące.

Należy złożyć odpowiedni wniosek do Finansowej Obsługi Studenta (budynek G, pokój G006) wraz z załącznikami.

 

stypendia WSG Copyright © Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy