Witamy

 

NIE JESTEŚ SAM...
Pieniądze nie są najważniejsze... Naszym Studentom zapewniamy różnorodne formy pomocy finansowej, aby mogli w pełni skupić się na nauce i korzystać z uroków życia studenckiego.

ZANIM ZACZNIESZ STUDIA
W WSG już jako kandydat możesz ubiegać się o stypendium. Jeśli aktywnie działałeś społecznie, masz zdolności plastyczne, muzyczne lub talent literacki, jesteś przedsiębiorczy, zdobywasz sukcesy sportowe - nie pozwolimy Ci tego zmarnować! Zaprezentuj swoją dotychczasową działalność i plany twórczego zaistnienia w naszej Uczelni. Opracowaliśmy także wyjątkowy system stypendiów i programów branżowych dla osób z doświadczeniem zawodowym, łączących obowiązki rodzinne z karierą i nauką. Zachęcamy do studiowania pracowników rekrutujących się z tej samej firmy, doceniamy pracodawców inwestujących w kompetencje swojego personelu.

KREATYWNA UCZELNIA
Wspieramy kandydatów, którzy osiągnęli bardzo dobre wyniki w nauce i wyróżniali się aktywnością w szkole średniej. Zapewniamy opiekę merytoryczną odpowiednich instytutów, które kierują dalszym, rozwojem uzdolnionych studentów. KL adresowana jest również do studentów niestacjonarnych. KL to owoc Twojej aktywności!

ROZBUDOWANY SYSTEM STYPENDIALNY
Możesz korzystać ze świadczeń przyznawanych zarówno z budżetu państwa, jak i ze środków własnych Uczelni. Staramy się zapewniać warunki, w których nasi studenci nie będą zmuszeni do przerywania studiów z powodów finansowych. Celowi temu służą stypendia socjalne oraz zapomogi. Wszyscy studenci dwa razy w roku akademickim mogą ubiegać się o zapomogę z tytułu: urodzenia dziecka • śmierci członka rodziny • powodzi • pożaru • choroby itp. Studenci posiadający aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub równoważne mogą ubiegać się o: stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych. Motywujemy studentów do wytężonej nauki, nagradzamy osiągnięcia naukowe, artystyczne, wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, oferując stypendia: Rektora dla najlepszych studentów • ministra za wybitne osiągnięcia • nagrody Rektora i Kanclerza. Wspieramy rozmaite formy aktywności, ułatwiając realizację Twoich pasji.

POMOC NIEPEŁNOSPRAWNYM
Zanim podejmiesz studia, możesz skonsultować się z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych WSG. Dowiesz się, w jaki sposób pomagamy w indywidualnej organizacji zajęć i jakie korzyści możesz czerpać z Internetu oraz platformy e-learningowej WSG. Pracownicy BON pośredniczą w uzyskiwaniu pomocy materialnej i pomagają w aktywizacji zawodowej. Zawsze możesz liczyć na kompetentną radę i zaangażowanie. Jako jedyna Uczelnia w Bydgoszczy przygotowaliśmy specjalny Program dla Studentów Niepełnosprawnych.

PROGRAM ABSOLWENT
Dołączając do grona absolwentów WSG możesz liczyć na pakiet korzyści (rabaty u Partnerów Programu, spotkania absolwentów po latach, prezentacja ich dokonań na stronie internetowej). Zawsze możesz liczyć na naszą pomoc w rozwoju swojej przedsiębiorczości! Absolwenci, którzy będąc studentami aktywnie udzielali się w życiu Uczelni oraz osiągali dobrą średnią za wyniki w nauce mogą liczyć na uczestnictwo w Programie Absolwent VIP.

 

stypendia WSG Copyright © Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy